สภาพขี้ สามารถบอกสุขภาพของตัวเองได้

สภาพขี้ สามารถบอกสุขภาพของตัวเองได้

admin April 27, 2020

ขี้หักใน

ไม่เหลวไม่แข็ง ออกมาเสมอแต่ขาดตอนเป็นบางช่วง “สุขภาพดี”

ขี้คล่อง

ไม่เหลวไม่แข็ง ออกมาเสมอไม่ขาดตอน “สุขภาพดี”

ขี้แข็ง

เบ่งสุดแรง ถ่ายลำบาก “ร่างกายขาดน้ำ”

ขี้หนัก

ของเสียมีน้ำหนักมาก “สุขภาพดีแต่ร่างกายขาดน้ำ”

ขี้เบา

ของเสียมีน้ำหนักเบาจนสามารถลอยน้ำได้ “ร่างกายกำลังมีปัญหา”

ขี้ไม่ออก

ถ่ายไม่ออก มีแต่ลม “ร่างกายเริ่มมีปัญหา ท้องผูก”

สามารถติดตามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ https://vivirencreel.com/